CORALL DS, s.r.o.

PRE OPÄTOVNÉ ZOBRAZENIE AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ
KLIKNITE NA JEDEN Z OBRÁZKOV!
AZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK ISMÉTELT MEGJELENÍTÉSÉHEZ
KATTINTSON A KÉPEK VALAMELYIKÉN!

(Kliknite pre zatvorenie. Kattintson a bezáráshoz.)

Kardiologická ambulancia:

Z dôvodu dovolenky neordinujeme od 27.2.2023 do 3.3.2023

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie:

Z dôvodu dovolenky neordinujeme od 27.2.2023 do 3.3.2023


Vážení pacienti,
v súvislosti s pandémiou koronavírusu
si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné!

Na ochranu seba, ostatných pacientov a zdravotníckeho personálu v našich ambulanciách Vás dôrazne žiadame o dodržanie nasledovných pokynov:

  • Na vyšetrenie v žiadnom prípade neberte zo sebou iného člena rodiny ako sprievod, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné

  • Nevyšetríme pacienta bez nasadeného rúška

  • V čakárni (najmä ak niekto kašle a kýcha) dodržujte dostatočný odstup ideálne viac ako 2m

  • Po vstupe do ambulancie dodržujte diskrétny odstup

  • Zbytočne sa nedotýkajte povrchov či už v spoločných priestoroch, v čakárni alebo v ambulancii, hoci sú pravidelne dezinfikované, v danom priestore sa striedá veľa ľudí – je to pre Vás bezpečnejšie.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE


Vážení pacienti,

z dôvodu aktuálneho výskytu nákazy koronavírusom je potrebné pred vyšetrením u nás podpísať čestné prehlásenie pacienta o tom, že nezatajil žiadne podstatné informácie o svojom zdravotnom stave, predovšetkým možný kontakt s infekciou koronavírusom.Upozornenie